Общи условия


Начало!
Добре дошли в сайта на „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД


Правила и Условия

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина smartshopping.bg.


В работата си smartshopping.bg се стреми изцяло да бъде в услуга на своите клиенти, като им осигурява висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите световни стандарти. При възникнали спорове или недоразумения в работата между smartshopping.bg и негови клиенти, smartshopping.bg поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо решение. При отказ на една от страните за приемане на взаимноприемливо решение, ще влязат в сила следните права и задължения на страните.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на smartshopping.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра smartshopping.bg IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.


Правила за използване на сайта
„СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД  (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт smartshopping.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


Права и отговорности на страните
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на smartshopping.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така smartshopping.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. smartshopping.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като smartshopping.bg не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.


Ограничение на отговорността
smartshopping.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо smartshopping.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.


Използване на софтуер
Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.


Информация от потребителите

Smartshopping.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до smartshopping.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.smartshopping.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. smartshopping.bg не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин smartshopping.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.


Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на smartshopping.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.


Промяна на цени на стоки
Smartshopping.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, smartshopping.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.


Общи бележки
Smartshopping.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.


Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП Smartshopping.bg  Ви предоставя свободно следната информация:

    
* 1. името и адреса ни – „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД  , гр. София 1408 ул. "М-р П. Тошев" 17-19, ап.7 , ДДС№ BG201065631
    * 2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
    * 3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
    * 4. стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Доставка и начин на плащане.
    * 5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
    * 6. Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и начин на плащане.
    * 7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.


ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
1. констатирани липси;
2. дефекти на стоката;
3. несъответствие с обявения размер;
4. несъответствие с обявената търговска марка.

    
Рекламацията се предявява до седем работни дни след закупуването на стоката. Стоката може да бъде върната в случай, че е запазен търговския й вид. Констатирани липси,счупени стоки или нарушена опаковка вследствие транспортирането на стоката се рекламират в присъствие на куриера, след което се съставя протокол за липси или протокол за брак. В случай, че тези нередности не са установени в присъствие на куриера, рекламацията няма да бъде уважена.


При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. възстановяване на заплатената сума;
2. заменяне на стоката с нова;
3. отбив от цената

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

  В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условияjd по чл.55 от ЗЗП:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена, не липсват части от комплектовката).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

Всички стоки, закупени от сайта на smartshopping.bg , се изпращат с куриерски служби. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към smartshopping.bg.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.


Предложения
Smartshopping.bg приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД  и „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД  ще има правото да използува, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.


Условия за препратки към този Web сайт.
Сайт с препратка към Доставка и начин на плащане трябва да отговаря на следните условия:

    
* може да сочи към съдържание на smartshopping.bg, но не и да го копира;
    * не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на smartshopping.bg;
    * не трябва да посочва неявно, че smartshopping.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
    * не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на smartshopping.bg
    * не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи


Цялостно съгласие


Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и „СМАРТ ШОПИНГ” ЕООД.


За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата в Контакти - e-mail, skype и телефони.

За възникнали въпроси
позвънете на нашия съпорт

0878 661 429

всеки делничен ден
от 09:00 - 18:00