Обратно
Филтрирай по цена:
Цена от 1лв.
Цена до 1 000лв.
Прозиводител:
g>9789546856128-<bg>Английски разговори – Бърза тренировка </bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров"> g>9789546856111</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски Лексика за напреднали – Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни"> g>893749000369</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Комплект 2 аудиодиска „БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ за 30 дни</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti"> g>893749000406</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Аудиодиск „НЕМСКИ за 30 дни”</bg><en>-</en></ti</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang"> g>9789546858443</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lang</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen"> g>9789546858450</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langen</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b"> g>9789546858214</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руско-български/Българско-руски - Мини-речник</b</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч"> g>9789546858221</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Румънско-български/Българско-румънски – Мини-реч</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange"> g>9789546858153</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Lange</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens"> g>9789546858177</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски за 30 дни - Самоучител</bg><en>-Langens</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"> g>9546851108</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ"> g>9546851701</bg><en>-</en></isbn><title><bg>АУДИО ДИСК с произношение на думите към книгата „Пъ</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo"> g>9789546857101</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски за деца – Картинен речник</bg><en>-Vo</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-"> g>9789546856500</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Бизнес английски – практичен наръчник</bg><en>-</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни"> g>9789546855152</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френско-български/Българско-френски - Мини-речни</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире"> g>9789546856470</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английско-български/Българско-английски – минире</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров"> g>9789546855923</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска граматика за начинаещи - Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир"> g>9789546855596</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианскa граматика за начинаещи - Бърза тренир</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк"> g>9789546856487</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировк</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро"> g>9789546856494</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английска граматика за начинаещи - Бърза трениро</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров"> g>9789546855916</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианска лексика за начинаещи - Бърза трениров</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка"> g>9789546855435</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<"> g>9789546855787</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</"> g>-</bg><en>893749000260</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Dictionary of American English</</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en"> g>-</bg><en>893749000161</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Dictionary</bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en>"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en>"> g>-</bg><en>893749000178</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford English Thesaurus</bg><en></a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en"> g>-</bg><en>893749000192</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</bg><en</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg"> g>-</bg><en>893749000185</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</bg</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<"> g>-</bg><en>893749000215</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<"> g>-</bg><en>893749000208</en></isbn><title><bg>MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary<</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b"> g>-</bg><en>893749000253</en></isbn><title><bg>MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</b</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини"> g>9789546855121</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италианско-български/Българско-италиански - мини</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч"> g>9789546855114</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испанско-български/Българско-испански - мини реч</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish"> g>9789546855183</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Испански разговорник</bg><en>-Spanish</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</"> g>9789546855206</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Френски разговорник</bg><en>-French</</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali"> g>9789546855190</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Италиански разговорник</bg><en>-Itali</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e"> g>9789546855213</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-Немски разговорник</bg><en>-German</e</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph"> g>9789546854971</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско-НЕМСКИ разговорник</bg><en>–German Ph</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga"> g>9789546855107</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Българско - Испански разговорник</bg><en>-Bulga</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English "> g>9789546853554</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски антоними и синоними</bg><en>-English </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1"> g>9789546854698</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</bg><en>-First 1</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000"> g>9789546854445</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на НЕМСКИ</bg><en>-First 1000</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First "> g>9789546854728</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</bg><en>-First </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10"> g>9789546854711</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</bg><en>-First 10</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins "> g>9789546857576</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Китайски разговорник с речник</bg><en>-Collins </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"> g>9789546857569</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Японски разговорник с речник</bg><en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins"> g>9789546857583</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Хърватски разговорник с речник</bg><en>-Collins</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857514</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Полски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll"> g>9789546857545</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Нидерландски разговорник с речник</bg><en>-Coll</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"> g>9789546857477</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Руски разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e"> g>9789546857613</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Британски английски разговорник с речник</bg><e</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem"> g>9789546857521</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Чешки разговорник с речник</bg><en>-Collins Gem</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> "> g>9789546857620</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Американски английски разговорник с речник</bg> </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli"> g>9789546857538</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Португалски разговорник с речник</bg> <en>-Colli</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G"> g>9789546857552</bg> <en>-</en> </isbn> <title> <bg>Арабски разговорник с речник</bg> <en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins "><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins "> g>9789546857491</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Испански разговорник с речник</bg><en>-Collins </a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin"> g>9789546857507</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Италиански разговорник с речник</bg><en>-Collin</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857590</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Гръцки разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857606</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Турски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge"> g>9789546857484</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски разговорник с речник</bg><en>-Collins Ge</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G"> g>9789546857460</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Френски разговорник с речник</bg><en>-Collins G</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title"> g>9789546856180</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Английски джобен речник </bg><en>-</en></title</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=g>9789546856845</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Немски джобен речник</bg><en>-</en> g>9789546856845-<bg>Немски джобен речник</bg><en>-</en>
bg>9786191511396-<bg>Първите 100 думи на френски – Книжка за оцветяв</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван"> bg>9786191511426</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяван</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя"> bg>9786191511402</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветя</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве"> bg>9786191511419</bg><en>-</en></isbn><title><bg>Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцве</a> </label> </div><div class="checkbox"> <label > <a href="https://smartshopping.bg//?cat=1994&brand=bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</"><input type="checkbox" class="checkbox-option" data-brand="bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</"> bg>9786191511594</bg><en>-</en></isbn><title><bg>I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </bg><en>-</</a> </label> </div> </div> </form> </div> <div class="col-md-8"> <div class="sort-category"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <h1 class="page-title">Чуждоезик. обучение</h1> </div> <div class="col-md-6"> <!--<ul class="sort-list clearfix"> <li>Сортирай по:</li> <li class="active"><a href="">Дата <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> <li ><a href="">Цена <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> <li ><a href="">Име <span class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></span></a></li> </ul>--> </div> </div> </div> <ul class="category-list clearfix"> <li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=119579" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/45fd8a34a1eaaf4bdfcf40b340268ee0.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">2000 Немски думи за 15 дни</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=119579" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=113375" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/6fac4e4253891abd327fb4701067abd4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на РУСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=113375" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=76155" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/7754d86d445eff533b6e401f59993e40.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">I Learn English /Аз уча АНГЛИЙСКИ </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=76155" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71672" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d6c5620557478a76e36ca7878aebfe26.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на италиански – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71672" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71671" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ad5b37dd92f53563540dcdbbb6b92484.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на испански – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71671" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71620" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/b814c009ac09f1449687cf5657f57058.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на руски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71620" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71619" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/008febd8f557dbddc510d7a22c3b7caf.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на френски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71619" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=71540" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/84592f3342835f8e98f94ff6802fdb04.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Немски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=71540" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=68787" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/4f0741b023a08cc6558947cb3a2534cf.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">HOLIDAYS/ПРАЗНИЦИТЕ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=68787" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=68786" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a26defd129b72e6a3afe82cd15145a2b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MY HOME AND MY FAMILY/МОЯТ ДОМ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=68786" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=65907" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a96d86779f8e2c6c63f809e5df86089b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 14.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Oxford Softpress речник - английско-български/българско-английски</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=65907" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=59418" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/88b846a6f1dee7e6547b3d4254f5a520.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за най-малките</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=59418" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49372" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/edb23e1fee9e769619f85ae5e9423052.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испански джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49372" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49371" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2f58430e00734d1cd5fd942725db437e.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италиански джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49371" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49370" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d5e31a5b16c92e695edd2e9db951fdeb.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Гръцки джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49370" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49369" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/b971cc9e7ad22436608ebfa9428ba3a6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Руски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49369" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49368" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/cec688856328feecfbde17dbd8096163.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Румънски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49368" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49261" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/9e5a28c345778604751b03c9268b48a1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Турски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49261" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49260" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d2cdd5c6a71a5e585f3422e5de59a3d8.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49260" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=49259" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d408ac5232847d9d3f02356ad0cea3ec.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Немски джобен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=49259" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=48787" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/834a8177c999a8540aaf253085526fb2.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски джобен речник </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=48787" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39446" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/90ba0ef471e49c10dfc584e1e552c079.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39446" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39245" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/1be3256496bf506ec1d34ed37b707a21.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Турски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39245" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39095" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/725844c3d305e15654b7cc5056094a47.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Гръцки разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39095" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39076" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ef8c72ca4bcd9b29427b9a39296bd334.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Арабски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39076" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=39075" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/305a37374dff9992ad7aacf5107e0bbc.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Португалски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=39075" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37898" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/7b84c11844f4bb84e309c5a33d8103b3.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Чешки разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37898" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37897" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/c8dffe492e59ad57fee7b67417cf1739.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Британски английски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37897" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37896" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ba579697ef46429114dc2fe1b48d1334.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Руски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37896" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37895" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d9cf4b8c2e6424074879d7e29795cdc4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Нидерландски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37895" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37894" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/c9b249c426b2ee6f3f81bf8bdf75e4ab.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Полски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37894" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37893" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/bc1894ee5555fe1f5bb3123215edfcd1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Хърватски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37893" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37748" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/509d3926fb7213639ba5cf9b04af5dc6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Китайски разговорник с речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37748" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37587" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/71295f72db6c6932fad934536d2b108c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на ИСПАНСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37587" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37586" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/58208dec4930983f3e9f6338dfe9b0d1.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на ИТАЛИАНСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37586" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37585" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/5063189f2b752e462db31cd7de2eff91.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на НЕМСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37585" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37583" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/eec4632f7a4165eb3637d2feb60cf7f4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 1000 думи на АНГЛИЙСКИ</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37583" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37539" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/609342f47bbe9284e0ea0ac914887ca7.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 3.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Българско-НЕМСКИ разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37539" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37514" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2e9647121a292ed1957737f1bee1916a.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Българско-Испански разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37514" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37508" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/3c585aa2f4668510c4a4c42f41b9f602.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 4.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Миниречник - Италианско-български/Българско-италиански</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37508" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37485" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e1ad3bbdf43ac7a2defc66aa0485267e.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 30.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Cambridge Advanced Learner/s Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37485" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37484" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d87c919aba4bdb6362f94586d35765ca.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Paravia Italian Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37484" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37483" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/2a5a69b3ffeaa0b9077568e5907d5557.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Hachette French Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37483" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37482" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d9e5583059242d5f1ae7c9ed8b6cc3ce.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford-Duden German Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37482" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37481" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/49c1cd1e23fc3947b5b6095fca3093ab.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford Spanish Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37481" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37480" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/ab64210f8b51cabf0ff3b328991361c4.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford English Thesaurus</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37480" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37479" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/31f6e786658f2ddfb32645ec7536bde6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 25.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Concise Oxford English Dictionary</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37479" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37478" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/4c856b2c80e60d1b047d4a9c2f934c9c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 30.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">MSDict Cambridge Dictionary of American English</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37478" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37453" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/76e93508243f65f0bd8e84576f7f8966.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37453" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37452" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e59c6ac263e31cfb0f20e5d611cfc785.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испанска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37452" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37451" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d75a92a11dab5ff45ccb3ad84f4ea6c7.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италианска лексика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37451" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37450" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/8143f6092ba70f6f54ca6682a98bdb19.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английска граматика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37450" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37449" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/81b826914d6a6eecba38ebbe830f483b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френска граматика за начинаещи - Бърза тренировка</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37449" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37401" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/240c8db710ccbc48cd3f2fef36939706.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за деца – Картинен речник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37401" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37357" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/45d7309dab56d89094914f93d691ff07.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Френски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37357" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37356" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/474131b68077c4605f4e948881dfb661.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37356" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37338" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a4e3268f33d4bed4b5c3dd5cfbe6b795.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Испански за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37338" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37337" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/9a3659cb5bd45edcfca36075d4229f61.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 11.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Италиански за 30 дни - Самоучител</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37337" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37297" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/06121a30d1c18ea52c50c6c93d01e61c.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски Лексика за напреднали – Бърза тренировка </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37297" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37296" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/de87cba9861e599200fdcee0e7151cb0.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 5.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Английски разговори – Бърза тренировка </h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37296" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37280" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/82b3c0a11c1512559df26f713c913663.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 7.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Универсален Румънско-български разговорник</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37280" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37278" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/615e0da87e06db4e8073380c6e4e3167.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 9.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">2000 Английски думи за 15 дни</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37278" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37253" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/e604575aeb747bf34f7531643c07b4f6.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на английски – Книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37253" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37228" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/a82b04706c7266efb61480273ab89bd2.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 3.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Миниречник - Гръцко-български/Българско-гръцки</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37228" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37187" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/22cfbc1a50b0d4974fb5a85c22033a2b.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 2.99 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Първите 100 думи на немски – книжка за оцветяване</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37187" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37148" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/f37f9efd9ff6acbd07dc5b5fa22e2959.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по немска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37148" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37147" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/d812f2ade36f39e27b540ffb26a766d5.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по английска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37147" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li><li> <a href="https://smartshopping.bg/?product=37137" class="product-item"> <div class="image-container"><img src="https://smartshopping.bg/products_pics_big/soft/dbcfadaecebeaa170c63c9972a387d91.jpg"></div> <div><span class="product-price">Цена: 6.00 лв. </span></div> <h3 class="product-name">Тестове и упражнения по френска граматика</h3> </a> <div class="buttons-bottom"> <a href="https://smartshopping.bg/?mode=basket&add=37137" class="blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-shopping-cart"></span> Купи сега</a> <!--<a href="" class="dark-blue-btn animate-btn small-btn"> <span class="ti-heart"></span> Добави в любими</a>--> </div> </li> </ul> <!--<nav class="text-center" aria-label="Page navigation"> <ul class="pagination text-center"> <li> <a href="#" aria-label="Previous"> <span aria-hidden="true">«</span> </a> </li> <li><a href="#">1</a></li> <li><a href="#">2</a></li> <li><a href="#">3</a></li> <li><a href="#">4</a></li> <li><a href="#">5</a></li> <li> <a href="#" aria-label="Next"> <span aria-hidden="true">»</span> </a> </li> </ul> </nav>--> </div> </div> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { $(".animsition").animsition({ inClass: 'fade-in', outClass: 'fade-out', inDuration: 1500, outDuration: 800, linkElement: '.animsition-link', // e.g. linkElement: 'a:not([target="_blank"]):not([href^="#"])' loading: true, loadingParentElement: 'body', //animsition wrapper element loadingClass: 'animsition-loading', loadingInner: '', // e.g '<img src="loading.svg" />' timeout: false, timeoutCountdown: 5000, onLoadEvent: true, browser: [ 'animation-duration', '-webkit-animation-duration'], // "browser" option allows you to disable the "animsition" in case the css property in the array is not supported by your browser. // The default setting is to disable the "animsition" in a browser that does not support "animation-duration". overlay : false, overlayClass : 'animsition-overlay-slide', overlayParentElement : 'body', transition: function(url){ window.location.href = url; } }); equalheight = function(container){ var currentTallest = 0, currentRowStart = 0, rowDivs = new Array(), $el, topPosition = 0; $(container).each(function() { $el = $(this); $($el).height('auto') topPostion = $el.position().top; if (currentRowStart != topPostion) { for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } rowDivs.length = 0; // empty the array currentRowStart = topPostion; currentTallest = $el.height(); rowDivs.push($el); } else { rowDivs.push($el); currentTallest = (currentTallest < $el.height()) ? ($el.height()) : (currentTallest); } for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } }); } $(window).load(function() { equalheight('.list-news li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.list-news li'); }); $(window).load(function() { equalheight('.category-list li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.category-list li'); }); // With JQuery $("#priceslider").slider({}); $(".checkbox-option").change(function() { if($(this).is(':checked')) $(this).parent().addClass('selected'); else $(this).parent().removeClass('selected'); }); }); </script><div class="last-news-block"> <div class="container"> <h3 class="title-default text-center dark-blue">Последни новини</h3> <ul class="clearfix list-news"> <li> <a href=""> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2019-12-21 02:50:25</span> <h4 class="news-title">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ - Коледа 2019!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Кол...</h4> <!--<p class="news-description">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ - Коледа 2019!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните и Новогодишни празници, Ви информираме, за следното: - Поръчки направени до 14 часа на 23.12.2019г/понеделник/, можете да получите във вторник на 24.12.2019 до обяд, в офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 23.12.2019г/понеделник/, ще получите на 27 или 28.12.2019г. - Направените поръчки до 14 часа на 30.12.2019г/понеделник/, можете да получите във вторник на 31.12.2019 до обяд, в офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 30.12.2019, можете да получите на 02 или 03.01.2020г. За клиентите, които желаят, можете да направите поръчка и да я вземете от нашия офис в кв. Стрелбище в София! Внимание!!! Поради натовареният график на куриерите по празниците са възможни закъснения от горепосоченият график. Ние гарантираме само датата на изпращане на пратките от наша страна, но не и доставката от страна на куриерите. В тази връзка препоръчваме да избирате доставка до офисите на Спиди или Еконт, за да е по-сигурно получаването на Вашите пратки. Когато избирате опцията доставка до офис на Спиди - На мястото на адреса си запишете номера или адреса на офиса на Спиди или Еконт, който предпочитате!</p>--> </a> </li><li> <a href=""> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2019-04-13 11:53:10</span> <h4 class="news-title">Новата ученическа колекция 2019 на GABOL е вече при нас! С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping...</h4> <!--<p class="news-description">[CENTER][B]Новата ученическа колекция 2019 на GABOL е вече при нас![/B][/CENTER] [CENTER]С всяка закупена ученическа раница, получавате ПОДАРЪК – торба, с логото на Smartshopping.bg!!![/CENTER] [JUSTIFY]Всички раници, несесери, торби, чанти, бутилки, портмонета,чадъри, класьори, детски куфари и детски пътни чанти от колекция 2019 можете да разгледате в сайта. Почти всичко /с изключение на куфарите/ можете да видите и на място в офиса ни в квартал Стрелбище. Всяка година качеството на продуктите е все по-високо, а дизайна все по-атрактивен.[/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМИЧЕТА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Aloha[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Bird[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Dream[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Globe[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанти: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Linda[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Mandy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Mint[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, чантички, портмоне, пътна чанта, термочанта, моливник: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Toy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници, несесери, торби, чантички, куфар: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Toy&x=29&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Toy&x=29&y=17[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА МОМЧЕТА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Bang[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bang&x=30&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bang&x=30&y=18[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Biker[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Contact[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Derby[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта,куфар и пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Flip[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне, класьор, пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Gym[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Hawai[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Hexon[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20[/LINKN] 9. Представяме ви [B]серия Marvin[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва различни раници: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20[/LINKN] 10. Представяме ви [B]серия Noise[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанта подходяща за курсове: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14[/LINKN] 11. Представяме ви [B]серия Norman[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21[/LINKN] 12. Представяме ви [B]серия Space[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24[/LINKN] 13. Представяме ви [B]серия Stereo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17[/LINKN] 14. Представяме ви [B]серия Stick[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER][B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Aloha[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Aloha&x=31&y=21[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Biker[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Biker&x=28&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Contact[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесер: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Contact&x=34&y=12[/LINKN] 4. Представяме ви [B]серия Derby[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта,куфар и пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Derby&x=27&y=17[/LINKN] 5. Представяме ви [B]серия Dream[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Dream&page=0[/LINKN] 6. Представяме ви [B]серия Flip[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне, класьор, пътна чанта: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Flip&page=0[/LINKN] 7. Представяме ви [B]серия Globe[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанти: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Globe&x=35&y=22[/LINKN] 8. Представяме ви [B]серия Hawai[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL++Hawai&x=19&y=18[/LINKN] 9. Представяме ви [B]серия Hexon[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Hexon&x=33&y=20[/LINKN] 10. Представяме ви [B]серия Linda[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, бутилка за вода, чантички, портмоне, класьор, термочанта, куфари: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Linda&page=0[/LINKN] 11. Представяме ви [B]серия Mandy[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Mandy&x=34&y=22[/LINKN] 12. Представяме ви [B]серия Marvin[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчеа и тийнейджъри и включва различни раници: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Marvin&x=22&y=20[/LINKN] 13. Представяме ви [B]серия Mint[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и тийнейджъри и включва раници, несесери, торби, чадъри, чантички, портмоне, пътна чанта, термочанта, моливник: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL%20Mint&page=0&all_products=y[/LINKN] 14. Представяме ви [B]серия Noise[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери и чанта подходяща за курсове: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Noise&x=27&y=14[/LINKN] 15. Представяме ви [B]серия Norman [/B]от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Norman&x=44&y=21[/LINKN] 16. Представяме ви [B]серия Space[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници, несесери, чадъри, бутилка за вода, портмоне: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Space&x=30&y=24[/LINKN] 17. Представяме ви [B]серия Stereo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stereo&x=28&y=17[/LINKN] 18. Представяме ви [B]серия Stick[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчета и тийнейджъри и включва раници и несесери: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Stick+&x=21&y=18[/LINKN][/JUSTIFY] [CENTER] [B]СЕРИИ РАНИЦИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА:[/B][/CENTER] [JUSTIFY]1. Представяме ви [B]серия Bird[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момичета и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантички, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Bird&x=18&y=19[/LINKN] 2. Представяме ви [B]серия Gym[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща за момчеа и включва раници за училище, за предучилищна, за детска градина, термо чанта, чантичи, торба: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=GABOL+Gym&x=26&y=20[/LINKN] 3. Представяме ви [B]серия Zoo[/B] от новата колекция 2019 на Gabol. Серията е подходяща и за момчета и за момичета и включва раници подходящи за детска градина, спорт или свободното време. Раниците за изработени от неопрен и са с изключително приятен дизайн на Жаба, Лисица, Пингвин, Зайче и Тигър: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=gabol+zoo&x=0&y=0 - https://www.smartshopping.bg/index.php?srch=gabol+zoo&x=0&y=0[/LINKN][/JUSTIFY] </p>--> </a> </li><li> <a href=""> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2018-12-17 05:01:03</span> <h4 class="news-title">ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните празниц...</h4> <!--<p class="news-description">[JUSTIFY]ГРАФИК НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ!!! Уважаеми клиенти, за да не се притеснявате дали ще получите навреме направените поръчки за Коледните празници, Ви информираме, за следното: - Поръчки направени до 20.12.2018г/четвъртък/ ще се изпълняват стандартно, с доставка до 1 работен ден за София и до 2 работни дни за страната. - Направените поръчки до 14 часа на 21.12.2015г/петък/, можете да получите в събота на 22.12.2018 до обяд, с услуга градски куриер за София, експресна за страната, съгласно стандартния съботен график за обслужване на клиенти на Спиди или до офисите на Спиди и Еконт. - Направените поръчки след 14 часа на 21.12.2015г/петък/, ще получите на 28 или 29.12.2018г. - Направените поръчки след 14 часа на 21.12.2015г/петък/ за клиенти от София, могат да се вземат от нашият офис на 22, 23 или 24.12.2015г, след предварителна договорка. - Направените поръчки до 14 часа на 28.12.2018г/петък/, можете да получите в събота на 29.12.2018 до обяд, с услуга градски куриер за София,експресна за страната, съгласно стандартния съботен график за обслужване на клиенти на Спиди или до офисите на Спиди и Еконт - Направените поръчки след 14 часа на 28.12.2018г/петък/, ще получите на 03 или 04.01.2018г. Внимание!!! Поради атмосферните условия в стараната и натовареният график на куриерите по празниците са възможни закъснения от горепосоченият график. Ние гарантираме само датата на изпращане на пратките от наша страна, но не и доставката от страна на куриерите. В тази връзка препоръчваме да избирате доставка до офисите на Спиди или Еконт, за да е по-сигурно получаването на Вашите пратки. Когато избирате опцията доставка до офис на Спиди - На мястото на адреса си запишете номера или адреса на офиса на Спиди или Еконт, който предпочитате![/JUSTIFY]</p>--> </a> </li><li> <a href=""> <span class="image-container text-left"><img src="images/news-icon.png"></span> <span class="news-date">2018-11-22 19:26:17</span> <h4 class="news-title">BLACK WEEKEND в Smartshopping.bg!!! [LIST]На 23,24 и 25.11.2018 не пропускайте супер намаленията в Smartshopping.bg! Набележете си желаните продук...</h4> <!--<p class="news-description">[JUSTIFY][CENTER][B]BLACK WEEKEND в Smartshopping.bg!!![/B][/CENTER] [LIST]На 23,24 и 25.11.2018 не пропускайте супер намаленията в Smartshopping.bg! Набележете си желаните продукти и от 00:00ч. на 23.11.18 стартираме. Бъдете първи! Продуктите ще са с намалени цени до 24:00ч. на 25.11.18 или до изчерпване на количествата! [U]Количествата са ограничени![/U][/LIST] [B]Очаквайте:[/B] 1. 15% ОТСТЪПКА на всички куфари от серия Royal на [B]Gabol[/B] 2. 20% ОТСТЪПКА на всички пътни чанти от серия Roll на [B]Gabol[/B] 3. 30% ОТСТЪПКА на всички раници, несесери, торби, шишета, портмонета и пътни чанти [B]HAMA[/B] Можете да ги намерите тук: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=2941&pcat= - Black Friday[/LINKN] 4. 30% ОТСТЪПКА на всички раници, несесери и торби [B]Cool Pack[/B]. Отстъпката ще е валидна до 16:00 на 30.11.2018г. Можете да ги намерите тук: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=161&pcat=;161;3&brand=Cool%20Pack - Cool Pack[/LINKN] 5. 15% ОТСТЪПКА на всички раници, несесери и торби [B]CERDA[/B], [B]KAOS[/B], [B]BackUp[/B] и [B]Derform[/B]. Отстъпката ще е валидна до 16:00 на 27.11.2018г. Можете да ги намерите тук: [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=161&pcat=;161;3&brand=BackUP - BackUP[/LINKN], [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=161&pcat=;161;3&brand=CERDA - CERDA[/LINKN], [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=161&pcat=;161;3&brand=Derform - Derform[/LINKN] и [LINKN]https://www.smartshopping.bg/?cat=161&pcat=;161;3&brand=KAOS - KAOS[/LINKN] Пожелаваме ви вълнуващо пазаруване![/JUSTIFY]</p>--> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="support-block"> <div class="container"> <div class="support-block-container"> <img src="images/support.png" class="support-image"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="support-info"> <p class="white">За възникнали въпроси<br/> позвънете на нашия съпорт</p> <h3 class="bold big white">0878 661 429</h3> <h4 class="text-uppercase white">всеки делничен ден<br/> от 09:00 - 18:00</h4> </div> </div> <div class="col-md-7 col-md-offset-1"> <h4 class="text-uppercase white bold text-center">Пишетени и ни последвайте на: </h4> <ul class="contact-info clearfix"> <li> <a href="mailto:smart@smartshopping.bg"> <span class="ti-email contact-icon"></span> <span class="small-title">пишете ни на</span> <span class="big-title">smart@smartshopping.bg</span> </a> </li> <li> <a href="https://www.facebook.com/Smartshopping.bg/" target="_blank"> <span class="ti-facebook contact-icon"></span> <span class="small-title">последвайте ни </span> <span class="big-title">Smartshopping.bg</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="footer-top"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <div class="delivery-block"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3>Доставка</h3> <p class="muted">Доставка от 1 до 3 работни дни</p> </div> <div class="col-md-4"> <div class="image-container text-right"><img src="images/delivery-speedy.png"></div> </div> </div> </div> </div> <div class=" col-md-6"> <div class="payment-block"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <h3>Плащане</h3> <p class="muted">Методи на плащане</p> </div> <div class="col-md-4"> <div class="image-container"><img src="images/payment.jpg"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <span class="v-line"></span> </div> </div> <div class="footer-middle"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <h4 class="f-title">Навигация</h4> <ul class="f-list"> <li><a href="">За децата</a></li> <li><a href="">За бизнеса</a></li> <li><a href="">Техника</a></li> <li><a href="">Здраве</a></li> <li><a href="">Книги</a></li> <li><a href="">Уникати</a></li> <li><a href="">Промоция</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <h4 class="f-title">Друга информация</h4> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <ul class="f-list"> <li><a href="https://smartshopping.bg/?info=2">За нас</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=4">Поръчка</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=6">Доставка и начин на плащане</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=7">Общи условия</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=8">Отстъпки</a></li><li><a href="https://smartshopping.bg/?info=9">Често задавани въпроси</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-6"> <ul class="f-list"> </ul> </div> </div> </div> <div class="col-md-3"> <div class="image-container"> <img src="images/logo.png"> </div> <a href="" class="office-address"> <span class="ti-location-pin office-icon"></span> <span class="small-title text-uppercase muted"> нашият офис </span> <span class="big-title no-bold">ул. "М-р Първан Тошев" 12-14<br/> София, България</span> </a> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-7"> <p class="copyright">Copyright © 2020 SmartShopping.bg All rights reserved. Created by CloudBM.</p> </div> <div class="col-md-5"> <p class="price-info">Всички цени са крайни, с включен ДДС</p> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> <script> $(document).ready(function() { $(".animsition").animsition({ inClass: 'fade-in', outClass: 'fade-out', inDuration: 1500, outDuration: 800, linkElement: '.animsition-link', // e.g. linkElement: 'a:not([target="_blank"]):not([href^="#"])' loading: true, loadingParentElement: 'body', //animsition wrapper element loadingClass: 'animsition-loading', loadingInner: '', // e.g '<img src="loading.svg" />' timeout: false, timeoutCountdown: 5000, onLoadEvent: true, browser: [ 'animation-duration', '-webkit-animation-duration'], // "browser" option allows you to disable the "animsition" in case the css property in the array is not supported by your browser. // The default setting is to disable the "animsition" in a browser that does not support "animation-duration". overlay : false, overlayClass : 'animsition-overlay-slide', overlayParentElement : 'body', transition: function(url){ window.location.href = url; } }); $('#homeCarosel').owlCarousel({ loop:true, nav:false, items:1, dots:false }); owlhome = $('#homeCarosel').owlCarousel(); $(".prev-banner").click(function () { owlhome.trigger('prev.owl.carousel'); }); $(".next-banner").click(function () { owlhome.trigger('next.owl.carousel'); }); $('#promoCarousel').owlCarousel({ loop:true, nav:false, margin:50, dots:false, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:3 }, 1000:{ items:4 }, 1200:{ items:6 } } }); owlpromo = $('#promoCarousel').owlCarousel(); $(".promo-prev").click(function () { owlpromo.trigger('prev.owl.carousel'); }); $(".promo-next").click(function () { owlpromo.trigger('next.owl.carousel'); }); equalheight = function(container){ var currentTallest = 0, currentRowStart = 0, rowDivs = new Array(), $el, topPosition = 0; $(container).each(function() { $el = $(this); $($el).height('auto') topPostion = $el.position().top; if (currentRowStart != topPostion) { for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } rowDivs.length = 0; // empty the array currentRowStart = topPostion; currentTallest = $el.height(); rowDivs.push($el); } else { rowDivs.push($el); currentTallest = (currentTallest < $el.height()) ? ($el.height()) : (currentTallest); } for (currentDiv = 0 ; currentDiv < rowDivs.length ; currentDiv++) { rowDivs[currentDiv].height(currentTallest); } }); } $(window).load(function() { equalheight('.list-news li'); }); $(window).resize(function(){ equalheight('.list-news li'); }); }); </script> </body> </html>